Sabtu, 11 Desember 2010

SILSILAH SEJARAH LELUHUR DI TANAH JAWA

1.KANDJENG NABIJULLOOH ADAM
2.SAJJIDAH SITI CHAWAA
3.KANDJENG NABIJULLOH SJIETS
4.ARFUS
5.KAIFAN
6.MAHLAA’IL
7.BARSU BARZU ABARIN
8.KANDJENG NABIJULLOOH ACHNUCH IDRIES
9.MANUSAKAH
10.MAALIK
11.KANDJENG NABIJULLOOH NUCH ABDUL GHOFFAR 
12.SAM
13.AROM
14..’AOS
15.’AAD
16.TSAMUD
17.RADEN NURTJAHJA
18.SANGIANG NURRASA
19.SANGIANG WENANG
20.SANGIANG WENING
21.SANGIANG TUNGGAL
22.BETARA GURU
23.BETARA WISHNU
24.SRI KATI
25.YANG TRUS TILI
26.MARIGENA
27.RADEN MAMIWASA
28.RADEN SUTOPO
29.RADEN SEKUTREM
30.RADEN SACHRI
31.PALOSORO
32.HABIJOSO
33.PANDU DEWANATA HASTINA
34ARDJUNA
35.ONGKAWIDJAYA
36.PARIKESIT
37.HUDAYANA
38.DJAYA DARMA
39.DJAYA AMIJAYA
40.GENDERAYANA
41.SUMA WIJTIRTA
42.TJITRA SUMA
43.PONTJA DRIA
44.ANGLING DRIA
45.RADJA SELO DJALU
46.SRI MAPUNNGUNG MENDANG KEMULAN
47.GANDHI HAWAN KAHURIPAN
48.RESI GENTOJU DJENGGALA
49.LEMBU AMILUHUR
50.TOBU
51.ROWIS RENGGO DJENGGALA
52.RADEN PRABU LALIJAN PADJAJARAN

RADEN PRABU LALIJAN PADJAJARANBeranak tiga orang yaitu :
1.ARYA BANGAH MADJAPAHIT
2.PRABU GALUH TJIUNG WANARA RATU PADJAJARAN  -->
3.NYAI MAS RATU MAHARADJA SAKTI

ARYA BANGAH MADJAPAHIT BIN RADEN PRABU LALIJAN PADJAJARANMempunyai anak:
1.BRAWIDJAYA ANOM
2.BRAWIDJAYA KAPULANGIR
3.BRAWIDJAYA MANGKUZAMAN
4.BRAWIDJAYA KAKARSI
5.BRAWIDJAYA SUSUHUNAN AGUNG
6.BRAWIDJAYA KERTADATU
7.BRAWIDJAYA SRI MADENGDA
8.BONDAN KEDJAWAN
9.KI GEDE MATARAM
10.PATIH SENOPATI
11.PANGERAN SEDA ING KADJENAR
12.PANGERAN SEDA ING KERAMBIL
13.SULTAN AGUNG MATARAM
14.SUSUHUNAN MATARAM
15.SUSUHUNAN MANGKURAT
16.PANGERAN ANOM DIPATI ANOM

PRABU GALUH TJIUNG WANARA BIN PRABU LALIJAN PADJAJARAN mempunyai puteri bernama :
NYAI MAS RATU PURBASARI nikah dengan LUTUNG KASARUNG 

Beranak cucu :
1.LINGGA MEONG
2.LINGGA WESI
3.LINGGA WASTU
4.PRABU SUSUK TUNGGAL
5.PRABU MUNDING KAWALI
6.PRABU MUNDING WANGI (PRABU SILIWANGI) -->

PRABU SILIWANGI nikah dengan(istri pertama) NYAI MAS RARA SUBANG LARANG Mempunyai anak yaitu :

1.RADJA SENGGARA PRABU KIAN SANTANG HADJI MANSUR
2.GURU GANTANAGAN
3.SRI MANGANA PRABU WALANGSUNGSANG TJAKRA BUANA HADJI ABDUL SOMAD
4.NYAI MAS RATU AJU DALEM RARASANTANG HADJI SJARIFAH

* SRI MANGANA PRABU WALANGSUNGSANG TJAKRA BUANA HADJI ABDUL SOMAD nikah dengan NJAI MAS RATU ENDANG GEULIS BINTI PANDITA DANUWARSIH GUNUNG MERAPI Mempunyai anak yaitu :
A.NJAI MAS RARA PAKUNGWATI
B.PANGERAN TJIREBON

* NYAI MAS RATU AJU DALEM RARASANTANG HADJI SJARIFAH menikah dengan SULTHON HUT MESIR SJARIEF ABDULLOHMempunyai anak kembar yaitu :

A.MACHMUD MISRISJARIEF HIDAJATULLOH
B.SJARIEF NURULLOH SULTHON MESIR

PRABU SILIWANGI nikah dengan(istri kedua) RATU PELAGA INGGRIS Beranak cucu:
1.MUNDING SARI
2.MUNDING SARI KEDUA
3.PRABU PUTJAK UMUM BANTEN GIRANG Mempunyai anak
A.RATU MENDAPAT Mampunyai anak NJAI MAS RATU TANURAN GAGANG
B. SUNAN WANA PADI PARUNGGANGSA TELAGA Mempunyai anak cucu :
a.SUNAN TJIBURANG NURIAH
b.EMBAH DALEM ARYA WANGAGOPARUNA GELAGAH HERANG SUBANG

GURU GANTANGAN BIN PRABU MUNDING WANGI(SILIWANGI)Beranak cucu :

1.LINGGA PAKUAN
2.PANDAHAN
3.DIPATI AKUR SEPUH
4.RADEN SAMBA
5.NJAI MAS KIRANA

NJAI MAS KIRANA nikah dengan PANEMBAHAN GIRILAJA SULTHON HADDAD Mempunyai anak :
A.SULTHON GUSTI
B.PANEMBAHAN GUSTI

PRABU LINNGA PAKUAN BIN GURU GANTANGAN beristri dengan 14 ORANG WANITATiga orang istri diantaranya berasal dari SILUMAN SILEMAN bernama :

1.RATU BANOWATI DALEM AGUNG GUNUNG KROMONG (Istri pertama)Mempunyai anak yaitu: RADEN SAKE
2.RATU PERAMADI PUTIH KUNINGAN
3.RATU PANTIN TIMBANGAN

LELUHUR GELAGAH WANGI DEMAK Prabu Munding Wangi Siliwangi Pedjajaran beranak cucu (dari istri yang pertama)

1.Raden Suruh
2.Prabu Kertawidjaja Ratu Madjapahit

Berputra :
a.Raden Arya Damar
b.Puteri Had
ic.Lembu Peteng Madura
d.Raden Gugur
e.Batoro Katong
f.Adipati Luwanu
g.Djaran Panoleh Sampang
h.Raden Chassan Abu Fattah Surya Alam Zainul Abidin Gelagah wangiDemak(Raden Fatah)

1 komentar:

  1. Wargi sunda, hayu akh urang Pancakaki ngaguar silsilah sareng ngalengkepan database silsilah urang sadaya, silsilah Prabu siliwangi, prabu haur kuning, silsilah sukapura, silsilah sumedang, silsilah cangkuang, silsilah cikundul, silsilah galuh, silsilah urang sadaya, sumangga wilujeng anggo web silsilah/ family tree di www.silsilah.sanghyangkuning.com GRATIS... GRATIS.. GRATIS...
    Sumangga gabung oge di page-na PUSAT STUDI KELUARGA & SILSILAH SANGHYANG KUNING http://www.facebook.com/KabuyutanSanghyangKuning?ref=hl

    BalasHapus